Published News

Systemy Business Intelligence

https://penzu.com/p/b5e21e81

Systemy Business Intelligence koncentruje się na dostępie do treści i dostarczaniu ich do ludzi fizycznych. Skoncentrowany przede wszystkim na planowanych opisach opartych na wsadach dostęp do treści jest uzupełniany