guestpost

https://devinsfyf136.edublogs.org/2023/03/31/%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b8%9a%e0%b8%97%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1-guest-post-%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b9%88%e0%b8%a1-backlink-%e0%b8%94%e0%b8%b1%e0%b8%99-seo/

Guest Post หรือ Guest Blogging คืออะไร ? Guest Post หรือ Guest Blogging คือการเขียนเนื้อหาหรือบทความ เพื่อใช้ในการสื่อสารหรือแนะนำ สินค้า บริการ ข่าวสาร ของตัวเอง เรียกได้ว่าเป็นงาน PR ประชาสัมพันธ์ประเภทหนึ่งก็ว่าได้