dự án Angel Island VNREP

http://quyluxurygynx39.bravesites.com/entries/general/shophouse-angel-island-nh%C6%A1n-ph%C6%B0%E1%BB%9Bc-%C4%91ang-khu%E1%BA%A5y-%C4%91%E1%BB%99ng-b%E1%BA%A5t-%C4%91%E1%BB%99ng-s%E1%BA%A3n-theo-c%C3%A1ch-n%C3%A0o-

Angel Island được xây dựng như một khu đô thị du lịch, nghỉ dưỡng quy mô lớn ở khu vực đảo Đại Phước. vì vậy, dự án Tụ hội đầy đủ Các cơ sở vật chất hoành tráng và cao cấp, tiên tiến nhất khu vực. góp phần phát