Đơn vị tổ chức sự kiện Hà Nội

https://www.mixcloud.com/achauevent/

– tổ chức sự kiện trọn gói: giải đáp phương án, lên kịch bản, báo giá, hồ sơ, bản vẽ, các tiết mục nghệ thuật. – Nhân sự sự kiện: PG, người mẫu, mc, ca sĩ, lực lượng nhảy đầm, hàng ngũ múa, ban nhạc, nghệ sỹ nổi